Plugin QuickShop je oblíbeným doplňkem pro Minecraft servery, který umožňuje hráčům vytvářet a spravovat obchody s předměty. Tento plugin je široce využíván na serverech s ekonomickým systémem, kde hráči mohou nakupovat a prodávat různé předměty pomocí in-game peněz.

Hlavní rysy a funkce pluginu QuickShop:

 1. Vytváření obchodů: Hráči mohou snadno vytvářet své vlastní obchody, kde mohou nabízet předměty k prodeji.
 2. Interakce s truhlami: Obchody se vytvářejí pomocí truhly, která obsahuje předměty určené k prodeji. Na truhlu je následně umístěna značka (známá také jako „shopkeeper“), která reprezentuje obchodníka.
 3. Automatické nastavení cen: Plugin umožňuje hráčům rychle nastavit ceny předmětů v obchodech prostřednictvím interakce s truhlou.
 4. Kupování a prodávání: Hráči mohou nakupovat předměty z obchodů a také prodávat své vlastní předměty do obchodů jiných hráčů.
 5. Grafické rozhraní: QuickShop často zahrnuje pohodlné a intuitivní grafické rozhraní pro prohlížení a nakupování z obchodů.
 6. Omezení počtu itemů: Hráči mohou nastavit omezení pro počet předmětů, které mohou být koupeny nebo prodány za jedenkrát.
 7. Podpora pro ekonomické pluginy: Plugin často integruje s dalšími ekonomickými pluginy, což umožňuje hráčům platit a dostávat peníze za nákupy a prodeje.
 8. Ochrana před zneužitím: Plugin zpravidla obsahuje ochranná opatření, aby zabránil zneužití obchodů a manipulaci s cenami.

Plugin QuickShop významně zjednodušuje herní ekonomiku a obchodní systém na Minecraft serverech, umožňující hráčům aktivně obchodovat s ostatními hráči a vytvářet zajímavou dynamiku na serveru.

Základní hráčské příkazy:

 1. /qs create [cena]: Tento příkaz umožňuje hráči vytvořit nový obchod. Po zadání tohoto příkazu hráč umístí truhlu s předměty, které chce nabízet, a provede interakci s truhlou, aby vytvořil obchod s určenou cenou a množstvím předmětů.
 2. /qs buy [množství]: Použitím tohoto příkazu hráč nakoupí určené množství předmětů z obchodu, na který ukáže.
 3. /qs sell [množství]: Tento příkaz umožňuje hráči prodat určené množství předmětů do obchodu, na který ukáže.
 4. /qs price [cena]: Hráč může použít tento příkaz ke změně ceny předmětů v obchodě, na který ukazuje.
 5. /qs info: Tento příkaz zobrazí hráči informace o obchodě, na který ukazuje, včetně ceny a množství nabízených předmětů.
 6. /qs remove: Hráč může odebrat obchod, na který ukazuje, pomocí tohoto příkazu. Tímto způsobem může hráč zrušit své obchodní nabídky.
 7. /qs search [název předmětu]: Tento příkaz umožňuje hráči vyhledávat obchody, které nabízejí určitý název předmětu.
 8. /qs list: Pomocí tohoto příkazu hráč získá seznam všech dostupných obchodů v okolí.
 9. /qs stats: Zobrazí hráči statistiky o celkovém počtu obchodů na serveru a další relevantní informace.