Neznalost pravidel nikoho neomlouvá.

 1. Zákaz jakýmkoliv způsobem urážet nebo zesměšňovat Admin tým. Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
 2. Zákaz jakýmkoliv způsobem urážet nebo zesměšňovat hráče na serveru.
 3. Zákaz používání jakýkoliv jiných výhod, které nejsou vydané od serveru.
 4. Zákaz využívání bugů hry nebo chyb na serveru, hráč je povinen tyto závady nahlásit Administrátorovi.
 5. Zákaz ničení jakýchkoliv staveb ostatních hráčů (platí i pro stavby bez rezidence).
 6. Zákaz nepřiměřeného spamování stejné a podobné zprávy v chatu.
 7. Zákaz propagování cizích webů nebo jiných serverů ip adresami, slovy nebo jinými náznaky.
 8. Zákaz poškozování serveru jakýmkoliv způsobem.
 9. Chovejte se tak, aby každý hráč byl spokojený a nekažte si hru sobě ani druhým (nevytvářej zbytečné provokace a konflikty).
 10. Respektovat pokyny Administrátora při eventech a jiných akcí na serveru.
 11. Zákaz stavění nesmyslných, neslušných či urážlivých staveb, nevzhledných staveb z hlíny, nebo sloupů a děr do země 1×1 a podobně.
 12. Zákaz stavění a kopání kolem cizí residence (sloupy, lávové jezera a jiné nevhodné stavby).
 13. Zákaz stavění velkých staveb za účelem zpomalení serveru, včetně zpomalovacích ruditových obvodů.
 14. Zákaz portování hráče za účelem ho nalákat do pasti, kde následně zemře.
 15. Zatajování pravdy a lhaní Admin týmu je zakázané.
 16. Zákaz o pokoušení obcházení pravidel.
 17. Zákaz vytvoření dalšího účtu, když je Váš účet zabanovaný.
 18. Jsou zakázané jakékoliv útoky pod našim jménem na jakékoliv jiné servery a útoky na náš server Nekonečný příběh (NP).
 19. Veškeré farmy na serveru jsou povolené (při respektování všech pravidel).
 20. Zákaz portování na hráče s úmyslem ho hned zabít.
 21. Je zakázané vytvořit si home nebo jiný způsob portu k jinému hráčovi bez jeho souhlasu.
 22. Nabádání ostatních hráčů k porušování pravidel je přísně zakázané.
 23. Zákaz zbytečné ničení přírody (využívejte dotace na serveru – základní materiál).
 24. Každý hráč, který se připojí na náš server NP, tak souhlasí s použitím jeho osobních a přihlašovacích údajů pro umožnění hraní na serveru (GDPR). Zároveň souhlasí a byl seznámen s pravidly a bude je dodržovat.
 25. Jakékoliv modifikace Minecraftu kromě optifinu, minimapy a dalších, které nenarušují server a hru jsou povolené. Ostatní jakékoliv modifikace jsou zakázané.
 26. Není tolerován rasismus, diskriminace a další jiná hnutí.
 27. Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky. Nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie a jiné…
 28. Zakázáno používání nevhodných nicků a skinů ve hře.
 29. Pokud VIP hráč vlastní a používá cheaty a hacky, bude mu odebráno VIP a bude poslán na 1 den do jailu, pokud si cheaty a hacky nesmaže, bude trvale zabanován.
 30. Zákaz si nastavování na našem Discordu nevhodné přezdívky, obrázky (18+) a další jiné nevhodné projevy (automaticky trvale banováno).
 31. Zákaz se připojovat na server s proxy/VPN připojením (automaticky je to zablokované).
 32. Veškeré placené služby jsou určeny pouze pro podporu serveru a nelze tyto finanční prostředky vrátit zpětně po zaplacení.
 33. Je zakázáno podvodné obchodování (nesplnění předem dohodnutých podmínek obchodu = nezaplacení, nedodání materiálu).
 34. V jednom chunku může být maximálně 30 entit, ale zároveň na jednom bloku může být maximálně 8 entit.
 35. Je zakázáno stavět plochy z entit bloků.
 36. Je zakázáno vytvářet proudy vody nebo lávy do voidu.
 37. Zákaz vulgárních či jiných urážlivých a nevhodných názvů (resky, frakce, skupiny,..).
 38. Zákaz kopírování pravidel a veškerého obsahu z webu/Discordu na jiné domény.
 39. Pravidla platí pro každého hráče na serveru i pro adminy, kteří mají k tomu všemu speciální pravidla navíc.
 40. Jakékoliv pravidlo dané serverem může kdykoliv Majitel nebo jiný člen z Admin týmu pozměnit tak, aby spor byl kladně a bez problému vyřešen.
 41. Jakékoliv vyhrožování, vydírání a jiné trestné činnosti jsou zakázané! (viz č. 27)
 42. Člen Admin týmu si vyhrazuje právo udělit trest dle porušení pravidel.
 43. Zákaz používat anti-afk systémů pro jakýkoliv účel = obcházení pravidel!
 44. Pokud chce jakýkoliv hráč dělat recenzi na server, je nutností kontaktovat předem vedení serveru, které hráče řádně provede po celém serveru a všeu mu pečlivě ukáže, pokud hráč podá nevhodnou a nepravdivou recenzi, tak následně to bereme dle § 206 odst. 1 tr. zák. a bude mít z toho nemalé následky!
 45. Hráč je povinen si svůj majetek na serveru chránit, dostupnou ochranou, kterou obsahuje server. (LWC, Residence,…)
 46. Zda hráč bude zneužívat na /warp Materiál pro pohřbívání hráčů zaživa, bude přísně potrestán!
 47. Zákaz používání jiného fontu v chatu na serveru než je základní verze!
 48. Zákaz vytváření kýmkoliv warpy na světy: nether (peklo) a end!
 49. Pokud se hráč dostane v pekle mimo oblast hratelného Survivalu nad podloží, tak to musí nahlásit členovi z Admin týmu a musí uvést jak se tam dostal. Je to přísně zakázané cokoliv stavět nad podložím a jinak toho zneužívat!
 50. Je zakázané si reskovat (zabírat) jiné stavby než ty, které hráč postavil
 51. Zákaz informování třetích stran o funkcích a herních mechanik serveru. (pluginy,…)
 52. Jakmile vznikla jakákoliv spolupráce s jiným serverem je potřeba se řádně domluvit o náležitostech v budoucích vztazích.
 53. Dodržovat autorská práva pro server NP, web, Discord a jiné sociální sítě,…!

Jakýkoliv útok (vulgarita, lhaní, pomluvy a jiné,…) na člena týmu nebo hráče je trestán!
Pravidla jsou sepsána dle zkušeností za celé roky hraní MC v komunitě.

Tresty od Admin týmu jsou od každého člena jiné podle zvážení závažnosti porušení pravidel. Výjimka: od 22. do 6. hodiny se netrestají tak závažně sprostá slova… všeho s mírou! (po celý den je zákaz sprostých slov)

Speciální pravidla k entitám a farmám na serveru:

Z nutnosti udržet server při hratelné kvalitě jsou následující opatření potřeba respektovat a dodržovat…

– od každého druhu zvířete max 5 kusů (přátelščtí entity)
– dohromady mít maximálně položených 50 kusů truhel, sůdu,…
– omezit počet cedulek na minimum
– do 10 kusů položených shulkrů
– maximálně 25 kusů rámečků
– maximálně 10 kusů stojanů na brnění
– maximálně 30 entit na 1 chunk (16×16)
– žádný opakovací ruditový obvod = nerad bych viděl jakýkoliv obvod, který vykonává neustále nějakou činnost, když to chcete používat, tak vždy vypnout před odpojením ze serveru
– za mě jsou zbytečný auto-farmy na sklízení – každý to má a hrozně to taky dělá své lagy… (stačí max pár bloků těchto farem) 
– nechceme omezovat funkčnosti farem na moby či úrody, ale prosím vše s rozumnou mírou
-> čím méně entit = tím plynulejší a hratelnější server! Děkujeme za pochopení.

Zakázané módy:
– ChestESP
– WorldDownloader
– Tracer
– Nuker
– Smart Moving
– Schematica Printer (Včetně Litematica Easy Build, Litematica Printer)
– Jakýkoliv Hacked / Cheat klient
– AutoEat (V PvP)
– Jakýkoliv minimap mod, který nesplňuje fair play požadavky
– X-Ray (Včetně Resource Packů)
– AutoClicker (Včetně externích)
– Double Click (Ghost Mod)
– Fly
– Too Many Items
– Tweakaroo
– Fabric

Povolené módy:
– Not Enough Items
– Just Enough Items
– HUD Status (Armor Status, Potion Status aj.)
– TabbyChat
– 5zig
– Badlion Client
– Lunar Client
– Damage Indicator
– Optifine
– Keystrokes Mod
– Gamma (Fullbright)
– InventoryTweaks
– MouseDelayFix
– BetterPVP (Fair Play Verze)
– Jakýkoliv minimap mod, který splňuje fair play požadavky
– LabyMod
– 1.7 Combat Animations

= na serveru je aktivní spolehlivá ochrana, pokud dostanete ban, odeberte si škodlivé modifikace a napište adminovi pokud budete mít štěstí

Pravidla a informace pro hráčský obchod /warp Trh

1) Zakoupením a použitím kupónu u NPC „Úředník“ obdržíte pravomoce (permisse) na vytvoření obchodu a papírek (Licenci), jež vám umožňuje požádat o pronájem nemovitosti, ve které si svůj obchod zřídíte… Vaši licenci nikomu nedávejte, sama o sobě nic neumožňuje, jen je to rychlejší prokázání než vám hledat v permissích, jestli jste si to opravdu koupili nebo ne
– obchod vytvoříte příkazem /ushop create => musíte koukat na půlblok
– obchod zrušíte příkazem /ushop destroy

2) Po pronajmutí nemovitosti si můžete libovolně upravit interiér, aby se vám líbil a vyhovoval… Upravování exteriéru, stejně jako griefování je ZAKÁZÁNO a bude potrestáno odebráním licence, zrušení všech obchodů, odebrání nemovitosti a udělením Podmínky

3) Počet vytvořených obchodů není nijak limitován, nesmí však zohavovat vzhled interiéru nebo být jakkoliv nepřehledně, či škaredě umístěny

4) Vše je uděláno relativně jednoduše a nemůžu zaručit že se občas nenajde nějaký bug, tak bych byl rád, kdyby takový případ byl nahlášen

5) Tvoření obchodu mimo Vaši konkrétní nemovitost (na náměstí, na exteriéru budov, v cizích budovách, atd…) je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO ! V případě že tohle pravidlo někdo poruší, bude potrestán stejným způsobem jako u bodu č. 2… VÝJIMKA je v případě, že majitel nemovitosti svolí k vytvoření obchodu jiným hráčem

6) Hráč může zažádat o pronájem dalšího domu POUZE v případě, že jeho předchozí obchod dobře prosperuje

7) Obchody LZE vytvářet pouze na Trhu

8) Jako tvůrce Trhu si vyhrazuji právo jakkoliv upravovat pravidla a nakládat s veškerým obsahem Trhu
– Nemusíte se bát, že bych vás tajně chodil vykrádat nebo někoho bezdůvodně vyhazovat, spíš jsem to tu, stejně jako ostatní pravidla, napsal kvůli chytrákům, co by měli tendenci ničit stavby, dělat obchody úplně všude až by to hyzdilo stavby, dělat obchody u jiných hráčů apod.. Však to znáte..

9) V případě zájmu o pronájem domu nebo přidání jiného hráče k Vám do nemovitosti, pište přímo mně nebo jiným adminům, kteří mi to následně vyřídí a hned, jak budu mít čas, to spolu vyřídíme

10) Vybavení nemovitosti jako obchod musí být nejpozději do 3 dnů od jejího zakoupení ! Domy slouží POUZE jako obchody, ve výjimečné situaci mohou být použity jako sklad materiálu pro vámi již vlastněný obchod (v případě spolupráce více lidí). Pokud budou nemovitosti nepoužívané nebo nebudou odpovídat účelu, bude majiteli nemovitost odebrána BEZ finanční kompenzace !

11) V případě dobře prosperujícího obchodu a větších finančních obratů majitele obchodu bude povinnost zajistit koloběh financí v podobě možnosti výkupu zboží od hráčů -> minimální výkupní cena musí být alespoň 25% prodejní ceny ! V případě výkupu vzácných věcí jako spawnery, spawn eggy, lebky z Tenebru, unikátních zbraní a podobných věcí, musí být cena minimálně 50% z ceny prodejní ! Obcházení a nedodržování tohoto pravidla bude trestáno odebráním licence a pokutou v hodnotě 75% vašich financí (na účtu i v podobě hmotné měny – drahokamy, tokeny, gemy)
– Poznámka: věřte mi, že já si to dokážu dohledat
– Dodatek: Pokud máte nastavený výkup (i obchodníci s menším finančním obratem), dávejte tam nějaké rozumné ceny nebo výkup vypněte úplně, nechci tam vidět cenu jako 1€ apod

12) Zákaz cíleného ruinování byznysu ostatních prodejců ! Vzájemná rivalita je dobrá věc, ale nebudu trpět úmyslné poškozování ostatních jen proto, že se vašemu obchodu nedaří. V případě porušení je stejný trest jako u pravidla č.11 + bonus Podmínka na dobu neurčitou, vězení na 48 hodin a jako bonus zákaz vstupu na Tržiště