Neznalost pravidel nikoho neomlouvá.

 1. Zákaz jakýmkoliv způsobem urážet nebo zesměšňovat Admin tým. Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
 2. Zákaz jakýmkoliv způsobem urážet nebo zesměšňovat hráče na serveru.
 3. Zákaz používání jakýkoliv jiných výhod, které nejsou vydané od serveru.
 4. Zákaz využívání bugů hry nebo chyb na serveru, hráč je povinen tyto závady nahlásit Administrátorovi.
 5. Zákaz ničení jakýchkoliv staveb ostatních hráčů (platí i pro stavby bez rezidence).
 6. Zákaz nepřiměřeného spamování stejné a podobné zprávy v chatu.
 7. Zákaz propagování cizích webů nebo jiných serverů ip adresami, slovy nebo jinými náznaky.
 8. Zákaz poškozování serveru jakýmkoliv způsobem.
 9. Chovejte se tak, aby každý hráč byl spokojený a nekažte si hru sobě ani druhým (nevytvářej zbytečné provokace a konflikty).
 10. Respektovat pokyny Administrátora při eventech a jiných akcí na serveru.
 11. Zákaz stavění nesmyslných, neslušných či urážlivých staveb, nevzhledných staveb z hlíny, nebo sloupů a děr do země 1×1 a podobně.
 12. Zákaz stavění a kopání kolem cizí residence (sloupy, lávové jezera a jiné nevhodné stavby).
 13. Zákaz stavění velkých staveb za účelem zpomalení serveru, včetně zpomalovacích ruditových obvodů.
 14. Zákaz portování hráče za účelem ho nalákat do pasti, kde následně zemře.
 15. Zatajování pravdy a lhaní Admin týmu je zakázané.
 16. Zákaz o pokoušení obcházení pravidel.
 17. Zákaz vytvoření dalšího účtu, když je Váš účet zabanovaný.
 18. Jsou zakázané jakékoliv útoky pod našim jménem na jakékoliv jiné servery a útoky na náš server Nekonečný příběh (NP).
 19. Veškeré farmy na serveru jsou povolené (při respektování všech pravidel).
 20. Zákaz portování na hráče s úmyslem ho hned zabít.
 21. Je zakázané vytvořit si home nebo jiný způsob portu k jinému hráčovi bez jeho souhlasu.
 22. Nabádání ostatních hráčů k porušování pravidel je přísně zakázané.
 23. Zákaz zbytečné ničení přírody (využívejte dotace na serveru – základní materiál).
 24. Každý hráč, který se připojí na náš server NP, tak souhlasí s použitím jeho osobních a přihlašovacích údajů pro umožnění hraní na serveru (GDPR). Zároveň souhlasí a byl seznámen s pravidly a bude je dodržovat.
 25. Jakékoliv modifikace Minecraftu kromě optifinu, minimapy a dalších, které nenarušují server a hru jsou povolené. Ostatní jakékoliv modifikace jsou zakázané.
 26. Není tolerován rasismus, diskriminace a další jiná hnutí.
 27. Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky. Nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie a jiné…
 28. Zakázáno používání nevhodných nicků a skinů ve hře.
 29. Pokud VIP hráč vlastní a používá cheaty a hacky, bude mu odebráno VIP a bude poslán na 1 den do jailu, pokud si cheaty a hacky nesmaže, bude trvale zabanován.
 30. Zákaz si nastavování na našem Discordu nevhodné přezdívky, obrázky (18+) a další jiné nevhodné projevy (automaticky trvale banováno).
 31. Zákaz se připojovat na server s proxy/VPN připojením (automaticky je to zablokované).
 32. Veškeré placené služby jsou určeny pouze pro podporu serveru a nelze tyto finanční prostředky vrátit zpětně po zaplacení.
 33. Je zakázáno podvodné obchodování (nesplnění předem dohodnutých podmínek obchodu = nezaplacení, nedodání materiálu).
 34. V jednom chunku může být maximálně 200 entit, ale zároveň na jednom bloku může být maximálně 50 entit.
 35. Je zakázáno stavět plochy z entit bloků.
 36. Je zakázáno vytvářet proudy vody nebo lávy do voidu.
 37. Zákaz vulgárních či jiných urážlivých a nevhodných názvů (resky, frakce, skupiny,..).
 38. Zákaz kopírování pravidel a veškerého obsahu z webu/Discordu na jiné domény.
 39. Pravidla platí pro každého hráče na serveru i pro adminy, kteří mají k tomu všemu speciální pravidla navíc.
 40. Jakékoliv pravidlo dané serverem může kdykoliv Majitel nebo jiný člen z Admin týmu pozměnit tak, aby spor byl kladně a bez problému vyřešen.
 41. Jakékoliv vyhrožování, vydírání a jiné trestné činnosti jsou zakázané! (viz č. 27)
 42. Člen Admin týmu si vyhrazuje právo udělit trest dle porušení pravidel.
 43. Zákaz používat anti-afk systémů pro jakýkoliv účel = obcházení pravidel!

Jakýkoliv útok (vulgarita, lhaní, pomluvy a jiné,…) na člena týmu nebo hráče je trestán!

Tresty od Admin týmu jsou od každého člena jiné podle zvážení závažnosti porušení pravidel. Výjimka: od 22. do 6. hodiny se netrestají tak závažně sprostá slova… všeho s mírou! (po celý den je zákaz sprostých slov)