Neznalost pravidel nikoho neomlouvá.

 1. Zákaz jakýmkoliv způsobem urážet nebo zesměšňovat Admin tým. Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
 2. Zákaz jakýmkoliv způsobem urážet nebo zesměšňovat hráče na serveru.
 3. Zákaz používání jakýkoliv jiných výhod, které nejsou vydané od serveru.
 4. Zákaz využívání bugů hry nebo chyb na serveru, hráč je povinen tyto závady nahlásit Administrátorovi.
 5. Zákaz ničení jakýchkoliv staveb ostatních hráčů (platí i pro stavby bez rezidence).
 6. Zákaz nepřiměřeného spamování stejné a podobné zprávy v chatu.
 7. Zákaz propagování cizích webů nebo jiných serverů ip adresami, slovy nebo jinými náznaky.
 8. Zákaz poškozování serveru jakýmkoliv způsobem.
 9. Chovejte se tak, aby každý hráč byl spokojený a nekažte si hru sobě ani druhým (nevytvářej zbytečné provokace a konflikty).
 10. Respektovat pokyny Administrátora při eventech a jiných akcí na serveru.
 11. Zákaz stavění nesmyslných, neslušných či urážlivých staveb, nevzhledných staveb z hlíny, nebo sloupů a děr do země 1×1 a podobně.
 12. Zákaz stavění a kopání kolem cizí residence (sloupy, lávové jezera a jiné nevhodné stavby).
 13. Zákaz stavění velkých staveb za účelem zpomalení serveru, včetně zpomalovacích ruditových obvodů.
 14. Zákaz portování hráče za účelem ho nalákat do pasti, kde následně zemře.
 15. Zatajování pravdy a lhaní Admin týmu je zakázané.
 16. Zákaz o pokoušení obcházení pravidel.
 17. Zákaz vytvoření dalšího účtu, když je Váš účet zabanovaný.
 18. Jsou zakázané jakékoliv útoky pod našim jménem na jakékoliv jiné servery a útoky na náš server Nekonečný příběh (NP).
 19. Veškeré farmy na serveru jsou povolené (při respektování všech pravidel).
 20. Zákaz portování na hráče s úmyslem ho hned zabít.
 21. Je zakázané vytvořit si home nebo jiný způsob portu k jinému hráčovi bez jeho souhlasu.
 22. Nabádání ostatních hráčů k porušování pravidel je přísně zakázané.
 23. Zákaz zbytečné ničení přírody (využívejte dotace na serveru – základní materiál).
 24. Každý hráč, který se připojí na náš server NP, tak souhlasí s použitím jeho osobních a přihlašovacích údajů pro umožnění hraní na serveru (GDPR). Zároveň souhlasí a byl seznámen s pravidly a bude je dodržovat.
 25. Jakékoliv modifikace Minecraftu kromě optifinu, minimapy a dalších, které nenarušují server a hru jsou povolené. Ostatní jakékoliv modifikace jsou zakázané.
 26. Není tolerován rasismus, diskriminace a další jiná hnutí.
 27. Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky. Nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie a jiné…
 28. Zakázáno používání nevhodných nicků a skinů ve hře.
 29. Pokud VIP hráč vlastní a používá cheaty a hacky, bude mu odebráno VIP a bude poslán na 1 den do jailu, pokud si cheaty a hacky nesmaže, bude trvale zabanován.
 30. Zákaz si nastavování na našem Discordu nevhodné přezdívky, obrázky (18+) a další jiné nevhodné projevy (automaticky trvale banováno).
 31. Zákaz se připojovat na server s proxy/VPN připojením (automaticky je to zablokované).
 32. Veškeré placené služby jsou určeny pouze pro podporu serveru a nelze tyto finanční prostředky vrátit zpětně po zaplacení.
 33. Je zakázáno podvodné obchodování (nesplnění předem dohodnutých podmínek obchodu = nezaplacení, nedodání materiálu).
 34. V jednom chunku může být maximálně 30 entit, ale zároveň na jednom bloku může být maximálně 8 entit.
 35. Je zakázáno stavět plochy z entit bloků.
 36. Je zakázáno vytvářet proudy vody nebo lávy do voidu.
 37. Zákaz vulgárních či jiných urážlivých a nevhodných názvů (resky, frakce, skupiny,..).
 38. Zákaz kopírování pravidel a veškerého obsahu z webu/Discordu na jiné domény.
 39. Pravidla platí pro každého hráče na serveru i pro adminy, kteří mají k tomu všemu speciální pravidla navíc.
 40. Jakékoliv pravidlo dané serverem může kdykoliv Majitel nebo jiný člen z Admin týmu pozměnit tak, aby spor byl kladně a bez problému vyřešen.
 41. Jakékoliv vyhrožování, vydírání a jiné trestné činnosti jsou zakázané! (viz č. 27)
 42. Člen Admin týmu si vyhrazuje právo udělit trest dle porušení pravidel.
 43. Zákaz používat anti-afk systémů pro jakýkoliv účel = obcházení pravidel!
 44. Pokud chce jakýkoliv hráč dělat recenzi na server, je nutností kontaktovat předem vedení serveru, které hráče řádně provede po celém serveru a všeu mu pečlivě ukáže, pokud hráč podá nevhodnou a nepravdivou recenzi, tak následně to bereme dle § 206 odst. 1 tr. zák. a bude mít z toho nemalé následky!
 45. Hráč je povinen si svůj majetek na serveru chránit, dostupnou ochranou, kterou obsahuje server. (LWC, Residence,…)
 46. Zda hráč bude zneužívat na /warp Materiál pro pohřbívání hráčů zaživa, bude přísně potrestán!
 47. Zákaz používání jiného fontu v chatu na serveru než je základní verze!
 48. Zákaz vytváření kýmkoliv warpy na světy: nether (peklo) a end!
 49. Pokud se hráč dostane v pekle mimo oblast hratelného Survivalu nad podloží, tak to musí nahlásit členovi z Admin týmu a musí uvést jak se tam dostal. Je to přísně zakázané cokoliv stavět nad podložím a jinak toho zneužívat!
 50. Je zakázané si reskovat (zabírat) jiné stavby než ty, které hráč postavil
 51. Zákaz informování třetích stran o funkcích a herních mechanik serveru. (pluginy,…)
 52. Jakmile vznikla jakákoliv spolupráce s jiným serverem je potřeba se řádně domluvit o náležitostech v budoucích vztazích.
 53. Dodržovat autorská práva pro server NP, web, Discord a jiné sociální sítě,…!
 54. Neplení respawny: Neporušuj funkci respawnovacích bodů nebo postav, které slouží k obnovení hráčů po smrti. Nepoškozuj ani neblokuj spawnovací oblasti.
 55. Bezpečné PvP: Pokud je povoleno PvP (Player vs. Player), používej jej pouze v případech, kdy jsou oba hráči souhlasící. Nedrž se na PvP hráčích, kteří o něj nestojí.
 56. Spolupráce a komunita: Podporuj spolupráci a přátelskou atmosféru mezi hráči. Buď aktivní v komunitě, zapojuj se do diskuzí a spolupracuj s ostatními hráči na projektech.
 57. Spravedlivý obchod: Pokud existuje herní obchod nebo ekonomický systém, dodržuj spravedlivé a férové obchodování s ostatními hráči.
 58. Dodržuj ekonomiku: Respektuj ekonomický systém serveru, pokud je používán. Nepoužívej cheaty na získání peněz nebo jiných herních předmětů.
 59. Bezpečnost účtu: Zabezpeč svůj Minecraft účet silným heslem a neposkytuj jej nikomu jinému. Nepoužívej hacknuté klienty nebo sdílení účtu.
 60. Neporušuj pravidla serveru: Dodržuj pravidla serveru a respektuj pokyny administrátorů. Neprováděj cheatování, používání zakázaných modifikací nebo jiné nekalé praktiky.
 61. Respektuj ostatní hráče: Chovej se zdvořile a respektuj ostatní hráče na serveru. Neprováděj obtěžování, šikany nebo urážky v chatu či jiných interakcích.

Jakýkoliv útok (vulgarita, lhaní, pomluvy a jiné,…) na člena týmu nebo hráče je trestán!
Pravidla jsou sepsána dle zkušeností za celé roky hraní MC v komunitě.

Tresty od Admin týmu jsou od každého člena jiné podle zvážení závažnosti porušení pravidel. Výjimka: od 22. do 6. hodiny se netrestají tak závažně sprostá slova… všeho s mírou! (po celý den je zákaz sprostých slov)

Speciální pravidla k entitám a farmám na serveru:

Z nutnosti udržet server při hratelné kvalitě jsou následující opatření potřeba respektovat a dodržovat…

– od každého druhu zvířete max 5 kusů (přátelščtí entity)
– dohromady mít maximálně položených 50 kusů truhel, sůdu,…
– omezit počet cedulek na minimum
– do 10 kusů položených shulkrů
– maximálně 25 kusů rámečků
– maximálně 10 kusů stojanů na brnění
– maximálně 30 entit na 1 chunk (16×16)
– žádný opakovací ruditový obvod = nerad bych viděl jakýkoliv obvod, který vykonává neustále nějakou činnost, když to chcete používat, tak vždy vypnout před odpojením ze serveru
– za mě jsou zbytečný auto-farmy na sklízení – každý to má a hrozně to taky dělá své lagy… (stačí max pár bloků těchto farem) 
– nechceme omezovat funkčnosti farem na moby či úrody, ale prosím vše s rozumnou mírou
-> čím méně entit = tím plynulejší a hratelnější server! Děkujeme za pochopení.

Zakázané módy:
– ChestESP
– WorldDownloader
– Tracer
– Nuker
– Smart Moving
– Schematica Printer (Včetně Litematica Easy Build, Litematica Printer)
– Jakýkoliv Hacked / Cheat klient
– AutoEat (V PvP)
– Jakýkoliv minimap mod, který nesplňuje fair play požadavky
– X-Ray (Včetně Resource Packů)
– AutoClicker (Včetně externích)
– Double Click (Ghost Mod)
– Fly
– Too Many Items
– Tweakaroo
– Fabric

Povolené módy:
– Not Enough Items
– Just Enough Items
– HUD Status (Armor Status, Potion Status aj.)
– TabbyChat
– 5zig
– Badlion Client
– Lunar Client
– Damage Indicator
– Optifine
– Keystrokes Mod
– Gamma (Fullbright)
– InventoryTweaks
– MouseDelayFix
– BetterPVP (Fair Play Verze)
– Jakýkoliv minimap mod, který splňuje fair play požadavky
– LabyMod
– 1.7 Combat Animations

= na serveru je aktivní spolehlivá ochrana, pokud dostanete ban, odeberte si škodlivé modifikace a napište adminovi pokud budete mít štěstí

Pravidla a informace pro hráčský obchod /warp Trh

Na trhu existují tři typy obchodů, podle velikosti a funkce. Stánky, obchodní centra a obchůdky.

Obchodní centra (nebo také OC):

 • Na trhu jsou pouze čtyři místa na obchodní centra, na prioritních lokacích, a nikdy jich tam nebude víc.
 • OC je především o prestiži, je to věc co si jen ti nejlepší na serveru mohou dovolit. A myšlenka je taková, že pronajímatel centra bude mít velkou kontrolu nad tím, jak bude jeho budova vypadat i co v ní bude. Téměř žádná omezení a pravidla.
 • Z toho důvodu se očekává, že bude pronajímatel spolupracovat s A-týmem individuálně trochu víc než ostatní. Nakonec bude to obrovská budova.
 • Půdorys: 1000 – 2000 m2, musí se vejít do prostoru 50×50.
 • Limit ohledně výšky NENÍ. Od bedroku do nebes.
 • Cena – Počáteční je 500 000 za měsíc, pokud bude zájem o víc než 4 obchodní centra, bude se prostor prodávat na aukci a cena se může zvýšit.
 • Hráč může vlastnit jen jedno obchodní centrum, i kdyby byl schopen jich zaplatit víc.

Obchůdky:

 • Obchůdky jsou standardním způsobem, jakým budou hráči trh používat.
 • Hlavní prioritou při rozhodování o tom, jak a kde budou obchůdky a jakými pravidly se budou řídit – pro nás byla ORGANIZACE.
 • Aby trh byl přehledný a dobře organizovaný pro hráče, musí každý majitel obchůdku mít kromě “jména” i “téma” – to téma se bude zobrazovat na mapě, bude napsané na ukazatelích, která budou lemovat cesty co vedou trhem – prostě se bude používat pro účely marketingu a organizace.
 • Téma si hráči mohou vybrat jak chtějí, pokud není urážlivé. Ale je v nejlepším zájmu majitele obchůdku, aby tématem dal najevo, co prodává. “Téma” se musí vejít na dva řádky cedule v Minecraftu.
 • Půdorys: 100 – 200, musí se vejít do prostoru buď 15×15 nebo 10×20.
 • Obchůdek smí mít pouze přízemí, jedno patro nahoru a jedno patro pod zem.
 • Cena: 50 000 za měsíc.
 • Hráči mohou vlastnit tolik obchůdků, kolik jich uplatí. Není limit na počet budov, ale je limit na počet prodejních cedulí/truhel – viz níže.

Stánky:

 • Hlavní a jedinou funkcí stánků je dát hráčům místo, kde mohou najít unikátní a drahé předměty od všech prodávajících na jednom místě. Opět naší snahou je zajistit dobrou organizaci. 
 • Pronajmout si stánek bude snadné a levné, ale pronajímatel bude silně omezen tím, co smí na stánku nabídnout. Na druhou stranu bude úplně normální, když bude prodávat jenom jeden předmět, a nebude mít na něm žádnou výkupku.
 • Především se bude jednat o unikátní zbraně/brnění/VIP tickets/spawnery/vajíčka – prostě předměty vzácné a velmi drahé obecně. Na konkrétním omezení se dohodneme za pochodu, tohle je zatím ta myšlenka.
 • Půdorys: Prostě malé stánky.
 • Cena: 5 000 za měsíc.

Obecná pravidla:

 • Hráč nemusí ve svém obchodním centru a obchůdku pouze prodávat. Pokud někdo chce do OC dát kasíno, a ve svém obchůdku pouze nabízet služby interiérového návrháře, nebo z toho udělat muzeum, je to naprosto v pořádku. Na stáncích se bude pouze prodávat.
 • Co se týče vzhledu stánků, obchůdků a OC, budeme mít pro hro hráče nachystáno mnoho variant a možností, ze kterých si budou vybírat. Hráč si také může sám najít návrh na internetu nebo postavit svůj v Přírodě.
 • Samozřejmě, že poslední slovo, jestli se hráčem navržený obchůdek hodí na trh bude mít A-tým. Nicméně na rozdíl od bývalého trhu – zkusíme dát lidem kreativní svobodu, kde si budou ve velkém rozhodovat nejen o interiéru, ale také exteriéru svého obchůdku. No a uvidíme, jak to bude vypadat… 
 • V rámci nového pluginu, který teď máme, budou místo půl-bloků používat podobným způsobem truhly. Další změnou je, že nyní na to, aby hráč mohl mít víc takových prodejních truhel, bude muset mít větší rank. 

0. Nováček – 10 truhel
1. Úroveň – 20 truhel
2. Úroveň – 40 truhel

3. Úroveň – 60 truhel
4. Úroveň – 100 truhel
5. Úroveň – 200 truhel

Také založení nové truhly bude hráče stát 500

 • Ohledně placení – každá budova bude mít na svém pozemku truhlu od Správce trhu – v té truhle musí být prvního každý měsíc dost peněz na zaplacení nájmu. Správce trhu obejde truhly, peníze na další měsíc si z toho vybere – a kdo tam peníze nemá, tomu se budova zruší.
 • Zrušení budovy bude probíhat tak, že Správce trhu jí přesune se vším co má uvnitř – tak aby hráč o nic nepřišel – do “skladiště”, kde se k ní ostatní hráči z trhu nedostanou. Tam bude na svého majitele čekat, až se přihlásí a věci si z ní vyzvedne, nebo zaplatí nájem a budova se mu na trh vrátí.
 • Pokud nastane situace, kdy hráč nacpe truhlu dostatkem peněz, aby nájem platila celý rok a pak odejde ze hry a přestane se o OC nebo obchůdek starat – A-tým ho nesmí z trhu odebrat, ALE smí změnit exteriér budovy, například zničit cestu co k ní vede. Také smí odebrat budovu z mapy a ukazatelů. U stánků je to jinak – pokud stánek nemá co prodávat a jeho majitel se měsíc neukázal na serveru, tak se také ruší.
 • Nikdo z A-týmu nesmí mít na trhu budovu. Trh je pro hráče a jen pro normální hráče. Pokud má Admin hráčský účet, tak smí pronajmout budovu za ten hráčský účet. Samozřejmě, jakákoliv interakce mezi tímto adminským a hráčským účtem (předávání předmětů a peněz, udělování pravomocí…) je zakázána.