Residence je plugin pro Minecraft, který umožňuje hráčům vytvářet a spravovat chráněné oblasti ve hře. Tento plugin je často používán na serverech s režimem Survival, kde slouží k ochraně domů, staveb a majetku hráčů.

Residence umožňuje hráčům vytvářet různé typy chráněných oblastí, které mají vlastní nastavení a pravidla. Hráči mohou definovat velikost oblasti, určit, kdo má přístup dovnitř a kdo ne, nastavit omezení pro interakci s bloky (např. stavění, ničení) a další specifická pravidla.

Plugin Residence také poskytuje možnost vytvářet skupiny hráčů, kteří mají společné oprávnění k určitým oblastem. To umožňuje hráčům spolupracovat na projektech a sdílet přístup do chráněných oblastí.

Residence je užitečným nástrojem pro správu a ochranu herního prostředí na Minecraft serverech. Pomáhá zajišťovat bezpečnost majetku hráčů a vytvářet organizované a řízené prostředí pro hráčskou interakci.Veškerý seznam příkazů a jejich vysvětlení najdete zde:


Základní pojmy a příkazy k reskám:
  • tento plugin slouží k vytvoření vlastní rezidence pro ochranu pozemku a jeho majetku 
  • reska se vytváří pomocí dřevěné motyky
  • video návod se připravuje…

/res – zobrazení veškerých možných příkazů i s vysvětlením přímo v chatu ve hře (univerzální příkaz)

/res create – vytvoří residenci

/res tpset – nastaví místo teleportu v residenci

/res list – seznam residencí

/res padd – přidá hráče do residence

/res pdel – odstraní hráče z residence

/res info – zobrazí informace o residenci

/res set t/f- nastaví obecné vlajky residenci

/res pset jméno_hráče vlajka t/f – nastaví určitou vlajku hráči v residenci

/res message – nastavení uvítací nebo odchozí zprávy

/res flags – seznam vlajek, následně se použijí

/res set název_vlajky t/f – nastavení určité vlajky

/res tp Jméno_residence – teleport do residence

/res remove Jméno_residence – odstraní residenci

/res confirm – potvrzení odstranění residence

/res rename – přejmenování residence

/res give Jméno_residence Jméno_hráče – darování residence

/res help – zbytek dostupných příkazů

/res limits – zobrazení limitů pro resku (rozměry,..)

/res subzone název_resky název_subzone – vytvoření tzv. podresky v resce = subzonu

/res message enter – vytvoření zprávy při vstupu do residence

/res message leave – vytvoření zprávy při odchodu z residence

/res message remove enter – smazání vstupní zprávy do residence

/res message remove leave – vymazání výstupní zprávy z rezidence