Admin tým hodnosti

 1. Majitel:
  • Role: Majitel je ten, kdo vlastní a spravuje server s webem a Discordem.
  • Oprávnění: Má absolutní kontrolu nad serverem, včetně správy herního prostředí, personalizace, a nastavení pluginů.
  • Velení ostatním: Majitel dává poslední slovo v důležitých rozhodnutích a může delegovat úkoly na ostatní, ale konečné rozhodnutí je v jeho rukou.
 2. Zástupce Majitele:
  • Role: Zástupce majitele je osoba, která má plnou důvěru majitele a zastupuje ho v jeho nepřítomnosti.
  • Oprávnění: Má široké pravomoci, včetně správy hráčů a řešení sporů.
  • Velení ostatním: Ve věcech, které majitele nebo zástupce zastupují, mají zástupci stejnou autoritu jako majitel.
 3. Technik:
  • Role: Technik je zodpovědný za technickou stránku serveru, jako je správa pluginů, opravy chyb a optimalizace výkonu. Může k němu spadat i web nebo Discord.
  • Oprávnění: Má přístup k technickým nástrojům a konfiguracím.
  • Velení ostatním: Může delegovat úkoly týkající se technické správy serveru, ale konečné rozhodnutí je v jeho rukou po konzultaci s Majitelem.
 4. Hlavní Admin:
  • Role: Hlavní admin má široké oprávnění týkající se správy hráčů a herního prostředí.
  • Oprávnění: Má pravomoc řešit problémy hráčů, udělovat tresty a spravovat herní události.
  • Velení ostatním: Může řídit tým adminů a zadávat jim úkoly.
 5. Admin:
  • Role: Admini jsou zodpovědní za dohled nad chodem serveru a zajištění plynulého zážitku pro hráče.
  • Oprávnění: Mají právo vstupovat do hry hráčů, řešit konflikty a mohou mít pravomoc udělovat tresty.
  • Velení ostatním: Admini mohou pomáhat helperům a poskytovat jim směrnice.
 6. Hlavní Stavitel:
  • Role: Hlavní stavitel je zkušený stavitel, který má větší pravomoci a odpovědnost než ostatní stavitelé.
  • Oprávnění: Může vést projekty, poskytovat výukové materiály a pomáhat ostatním stavitelům.
  • Velení ostatním: Má pravomoc řídit tým stavitelů a dávat jim směrnice.
 7. Stavitel:
  • Role: Stavitelé jsou zodpovědní za vytváření a úpravu herních prostředí a struktur na serveru.
  • Oprávnění: Mají přístup k editaci terénu a stavění struktur.
  • Velení ostatním: Můžou vést menší projekty a pomáhat s jejich realizací.
 8. Pomocník:
  • Role: Helper je hráč, který pomáhá ostatním hráčům a zodpovídá dotazy.
  • Oprávnění: Může poskytovat poradenství a asistenci hráčům, ale nemá pravomoc k řešení konfliktů nebo udělování trestů.
  • Velení ostatním: Může dostávat směrnice od adminů a spolupracovat s nimi při událostech a projektech.

VIP hodnosti

 1. VIP:
  • Role: VIP hráči jsou ti, kteří podpořili server finančně a získali za to některé výhody.
  • Oprávnění: Mohou mít přístup k několika bonusovým funkcím, jako jsou například barevné jméno, speciální příkazy nebo přednostní fronty pro vstup na server.
  • Výhody: Často mají přístup k VIP zónám nebo speciálním serverovým funkcím.
 2. Extra-VIP:
  • Role: Extra-VIP hráči jsou výše postavení než standardní VIP hráči a mají lepší výhody.
  • Oprávnění: Mohou mít rozšířené možnosti, jako jsou například větší množství virtuálního majetku, další příkazy a přístup k exkluzivním bonusům.
  • Výhody: Mohou mít například přístup k exkluzivním zbraním, vozidlům nebo obchodům.
 3. Super-VIP:
  • Role: Super-VIP hráči jsou ještě vyšší úrovně VIP a mají ještě lepší výhody než Extra-VIP hráči.
  • Oprávnění: Mohou mít přístup k všem výhodám VIP a Extra-VIP hráčů a navíc další exkluzivní výhody, jako jsou speciální akce, bonusy a soutěže.
  • Výhody: Mohou mít přístup k exkluzivním eventům, speciálním kosmetickým předmětům nebo unikátním herním funkcím.
 4. Ultra-VIP:
  • Role: Ultra-VIP hráči jsou mezi nejvyššími úrovněmi VIP a mají neuvěřitelné výhody.
  • Oprávnění: Mají přístup k všem výhodám VIP, Extra-VIP a Super-VIP hráčů a mohou mít další speciální bonusy a odměny.
  • Výhody: Mohou mít například možnost vytvářet vlastní herní události, účastnit se exkluzivních turnajů nebo mít osobní podporu od správců serveru.
 5. Legenda:
  • Role: Legendární hráči jsou ti nejvyšší VIP hráči na serveru a mají dostupné neomezené výhody.
  • Oprávnění: Mají přístup ke všem možným výhodám a bonusům na serveru a mohou mít dokonce i možnost ovlivňovat vývoj serveru.
  • Výhody: Mohou mít například přímý přístup k administraci serveru, možnost ovlivňovat herní prostředí a získávat exkluzivní odměny za jejich přínos k serverové komunitě.

Další hodnosti

 1. Maktig:
  • „Maktig“ je švédské slovo, které lze přeložit do angličtiny jako „powerful“ nebo „mighty“. Ve švédštině se používá k popisu něčeho, co je silné, mocné, nebo mající velký vliv. Je to slovo, které může být použito pro popis síly, autority nebo významu určité osoby, věci nebo situace.
  • Role: Patří do speciálně upravené hodnosti, která spadá do úrovni VIP a Extra-VIP hráčů.
  • Oprávnění: Stejné výhody, které mají Extra-VIP hráči.
  • Výhody: Nosí titul Maktig po dobu jeho účinnosti. Jedná se o získaný titul, který se musí vybojovat na serveru při eventu Maktig a pak se uvidí, zda svůj titul obhájí nebo zda o něj hráč přijde. Hráč, který tuto roli získá, tak obdrží další výhody na serveru a itemy, které nikdo jiný nemá, ani Legenda.
 2. Podmínka:
  • Podmínka je specifické kritérium nebo stav, který musí být splněn, aby mohlo dojít k určitému události, akci nebo udělení výhody na serveru.
  • Role: Nemá samostatnou hodnost, ale je základním prvkem pro rozhodování o udělování oprávnění, získávání výhod nebo přístupu k určitým funkcím.
  • Oprávnění: Není přímo spojena s konkrétní osobou nebo úkolem, ale tvoří základní strukturu a pravidla pro fungování serveru. Tato hodnost má snížená opravánění a výhody na serveru než běžný hráč serveru. Podmínka je více hlídaná než hráč.
  • Funkce: Může zahrnovat dosažení určitého levelu, splnění úkolu, přijetí pravidel serveru nebo splnění specifického požadavku. Podmínka spadá mezi trestem vězením nebo banem.
 3. Hráč:
  • Role: Hráč je základním účastníkem serveru, který se připojuje k hernímu prostředí a interaguje s ostatními hráči a prvky serveru.
  • Oprávnění: Má přístup k základním funkcím a možnostem serveru v souladu s pravidly a nastavením. Možnost získat další roli na serveru a a více se podílet na událostech a vývoji serveru.
  • Velení ostatním: Hráči nemají pravomoc velení nad ostatními, ale mohou spolupracovat, soutěžit nebo komunikovat s ostatními hráči a tvořit tak úžasnou komunitu serveru.

Časem mohou být přidány jiné hodnosti nebo upraveny stávající hodnosti podle potřeby servera.