Plugin AureliumSkills je rozšířením pro Minecraft, které přidává do hry pokročilý systém dovedností a schopností pro hráče. Tento plugin je zaměřen na rozšíření herního zážitku a umožňuje hráčům zdokonalovat své dovednosti a získávat speciální bonusy a výhody.

Funkce pluginu AureliumSkills zahrnují:

  1. Dovednosti a úrovně: Plugin nabízí různé dovednosti, které hráči mohou rozvíjet a zvyšovat jejich úroveň. Každá dovednost je spojena s určitým herním prvkem, jako je těžba, boj, lovu, farmení a další. S postupem hráči získávají zkušenosti a mohou se posouvat do vyšších úrovní dovedností.

  2. Speciální bonusy: Každá dovednost má speciální bonusy, které hráči získávají, když dosahují vyšších úrovní. Tyto bonusy mohou zahrnovat zvýšenou šanci na kritický zásah, vyšší výnos při těžbě, zlepšené schopnosti v boji a mnoho dalšího. To hráčům umožňuje vylepšit své schopnosti a efektivnější hraní.

  3. Upgrady a nastavitelné konfigurace: Plugin umožňuje hráčům vylepšovat své dovednosti pomocí upgradů. Hráči mohou využít získaných zkušeností a prostředků k nákupu upgradů, které zvyšují efektivitu jejich dovedností. Navíc plugin nabízí možnost nastavení konfigurací, což umožňuje serverovým správcům přizpůsobit plugin podle svých potřeb.

  4. Statistiky a pokroky: Plugin sleduje hráčovy statistiky a pokroky v dovednostech, jako je například počet zabitých nepřátel, těžené bloky, dosažené úrovně a další. Hráči mohou sledovat svůj pokrok a soupeřit s ostatními hráči v dosažení nejlepších výsledků.

Plugin AureliumSkills je skvělým doplňkem pro Minecraft, který přidává do hry vrstvu progresivního systému dovedností. Hráči mohou zdokonalovat své schopnosti, získávat výhody a vytvářet si unikátní herní zážitky.


Na serveru se nachází skilly (dovednosti), které Vám pro hraní nabízí mnoho nových zlepšení Vašich statů, a i nové schopnosti.

Skillů je zde 15 druhů a každý skill primárně a sekundárně navyšuje a zlepšuje dva staty (atributy Vaší postavy).

Skilly jsou různé a jejich úroveň zvyšujete děláním činností.

Jejich menu si otevřete zadáním /skills, kde se o nich dovíme vše důležité.

V menu můžeme vidět ikonky různých skillů, které nám napoví i o jejich zaměření.

Všechny skilly zlepšují naše staty a pasivní a aktivní schopnosti.

Staty

Navyšují se zvyšující úrovní skillů a patří sem:

Síla (strenght), která zvyšuje vaší silu úderu zbraněmi

Zdraví (health), které zvyšuje počet vašich srdíček (hp)

Regeneraci (regeneration), která zvyšuje regeneraci zdraví a many

Štěstí (luck), které zvyšuje možnost většího dropu (zisku) bloku nebo lepšího lootu (předmět, který spadne po zabití) z mobů/monster

Moudrost (wisdom), která zvyšuje max manu, zvyšuje získávání zkušeností a snižuje ceny operací přes kovárnu

Houževnatost (toughness) snižuje poškození

Pasivní schopnosti

Tyto pasivní schopnosti dávají mnoho bonusů, jako jsou například dvakrát až třikrát větší dropy, větší poškození na nástrojích a zbraních, rychlost apod.

O těchto bonusech se můžete dočíst při rozkliknutí skillu.

Aktivní schopnosti

Tyto schopnosti si musí hráč aktivovat sám během činnosti.

Spotřebávají manu a je u nich cooldown, tudíž se schopnosti můžou použít jen po uplynutí určité doby.

Mezi tyto schopnosti patří například Speed Mine, kdy na krátkou dobu získáte vysokou rychlost těžení.

Schopnosti se většinou používají stiskem pravého tlačítka myši a o schopnostech skillu se můžete taktéž dočíst při rozkliknutí skillu ve /skills menu.

Své umístění na žebříku ve všech skillech můžete zjisti přes /skillrank.

Přes /skilltop pak můžete zjistit Vaše celkové umístění v žebříčku ze všech skillu.

Nachází se zde i další dovednosti, v kterých taktéž dostáváte zkušenosti a zvyšujete úroveň.

Tyto dovednosti by se dali rozdělit do tří kategorií:

Dovednosti sběru / těžby

Těžba (mining)

– pasivní schopnost dvojitých dropů (čím větší úroveň, tím větší šance dvojitého dropu)

– aktivovatelná schopnost (pravým tlačítkem myši), která přidává vyšší rychlost těžby a zvýšení dropu

Dřevorubec (woodcutting)

– pasivní schopnost dvojitých dropů a zvýšený drop sapllingu z listů

– aktivovatelná schopnost pravým tlačítkem myši zničit celý strom vytěžením jednoho bloku

Bylinkářství / farmení (herbalism)

– pasivní schopnosti dvojitých dropů, vetší doplnění hladu snědením vypěstovaných plodin nebo i například možnost proměnit hlínu na blok mycelia kliknutím (v inventáři musí bít hnědá a červená houba)

– v této dovednosti je několik schopností, které využívají různé nástroje:

– využití motyčky: aktivovatelná schopnost kliknutím na prázdné políčko nebo zničením zasazené plodiny, která po jejím aktivování dává různé efekty:

        ~ zvýšená šance trojitých dropů

        ~ možnost zasazení plodin bez využití vlastních zdrojů

        ~ možnost změny bloku použitím pšeničného semínka

            (Kamení -> Kamení porostlé mechem; Kamenné cihly -> Kamenné cihly porostlé mechem; Hlína ->     Trávník)

– využití meče: tato schopnost dává malou možnost dropu různých itemů z bloků zničených mečem

    – zničením trávy, stromku nebo mrtvého keře je možno získat různá semínka

       – zničením kytek je pak možno získat různé plodiny

Kopání (excavation)

– pasivní schopnost je defakto nacházení různých pokladů při kopání lopatou, jako jsou například diamanty, ingoty a jiné.

Rybaření (fishing)

– pasivní schopnosti jako je možnost vylovení lepšího a rare lootu, možnost vylovení enchantnutých armorů, možnost většího získání dropů (+itemů co drží) monster po zasáhnutí rybářským prutem, doplnění více hladu při konzumaci ulovených ryb

Dovednosti boje

Neozbrojený (unarmed)

– boj s využitím prázdné ruky

– pasivní schopnost odražení šípů, zvýšení Vašeho poškození, možnost odzbrojení hráčů a zvýšená odolnost vůči odzbrojení.

– aktivní schopnost berserk, která zvyšuje poškození údery prázdnou rukou.

Lukostřelba (archery)

-pasivní schopnost která omráčí cíl efektem nevolnosti po kratší chvíli, možnost získání šípů zpět a zvýšením úrovně dovednosti až trojnásobní poškození lukostřelbou.

Boj s meči (Swords)

– aktivovatelná schopnost pravým stiskem myši během útočení, cíl je ovlivněn krvácením

– pasivní schopnost poškození krvácením a šance přesměrování poškození

Boj se sekerami (Axes)

– pasivní schopnost zvýšení poškození kritických zásahů, zvýšení poškození seker v závislosti na jejich úrovni, zvýšení poškození pro zničení brnění a získání více poškození proti monstrům s brněním

– aktivovatelná schopnost (pravým tlačítkem na block, poté se aktivuje při útoku na monstra/hráče) drtič lebek, která zvyšuje poškození.

Ochočení (taming)

– aktivovatelná schopnost svolání zvířat, které po určitou dobu svolá zvířata

(svolání vlků->10 kostí, svolání ocelota->10 syrových ryb, svolání koně-> 10 jablek; pro svolání musíte držet shift a kliknout levým tlačítkem myši do vzduchu)

– pasivní schopnost vidění statů Vašich zvířat (vlk, ocelot, kůň) stiskem levého tlačítka kostí

– nad level 100 se odemyká pasivní schopnost, která dá svolaným vlkům množnost se vyhnout lávě a poškození z pádu

– nad level 150 se odemkne pasivní schopnost vlků možnost kriticky zasáhnutí způsobit krvácení

– nad level 200 vlci získávají možnost knockbacku a možnosti získání zdraví při útoku, zároveň Vám můžou dát jídlo

– nad level 250 získávají vlci větší odolnost proti poškození

– nad level 350 se vlci zvládnou vyléčit za použití jedu a magie

– nad level 500 vlci získávají větší odolnost proti výbuchům

– nad level 700 se vlkům zvyšuje poškození

Ostatní

Akrobacie (acrobatics)

– aktivní schopnost snížení poškození způsobené pádem, aktivuje se držením shiftu během padání

– pasivní schopnost snížení poškození “vyhnutím” šípů kostlivců, výbuchy creeperů apod.

Alchemy (alchemie)

– pasivní schopnost kratší doby vytváření lektvarů a možnost vytváření nových lektvarů

 Vypalování (smelting)

– pasivní schopnost delší doby hořlavosti paliva, větší šance získání vypalovaných surovin, získávání více XP z vypalování