Plugin LWC (Lightweight Chest Protection) je rozšíření pro Minecraft, které umožňuje hráčům chránit a spravovat truhly a další bloky s úložným prostorem ve hře. LWC je často používán na serverech s režimem Survival, kde slouží k ochraně majetku hráčů a zajišťuje, že pouze majitelé nebo oprávnění hráči mohou manipulovat s chráněnými bloky.

Funkce pluginu LWC zahrnují možnost vytvářet zámky na truhly, dveře, peci, truhlíky, a další bloky. Hráči mohou buď vytvářet osobní zámky, které jim umožňují ovládat přístup k blokům, nebo sdílet zámky s ostatními hráči, čímž umožňují spolupráci a sdílení přístupu.

LWC poskytuje také možnosti nastavení, které umožňují hráčům definovat, kdo může otevřít nebo zamknout chráněný blok, jaká jsou pravidla pro otevírání zámku (např. pomocí příkazu nebo kliknutím) a další specifická nastavení.

Plugin LWC představuje užitečný nástroj pro správu majetku hráčů a ochranu jejich bloků před neoprávněným přístupem. Poskytuje bezpečnostní prvky a umožňuje hráčům efektivně spravovat a chránit svůj inventář (v truhle) a vlastnictví ve světě Minecraft.

Tento plugin slouží k ochraně veškerých entit ve hře Minecraft. Můžete s ním zamykat, odemykat a lépe spravovat svá zabezpečení. Přes tento plugin můžete ochránit svůj majetek před grifery a mnoho dalších. Entity zahrnují všechny dynamické pohyblivé objekty v celém světě Minecraft. Využívá se jako doplňková ochrana k rezidencím.

/cmodify nick – umožníte svému kamarádovi, aby mohl používat Váš majetek pod ochranou

/cprivate – vytvoření soukromého předmětu, který bude dostupný pouze Vám

/unlock – odemknete si Váš majetek pro každého hráče

/cinfo – zobrazí veškeré informace o zamčeném předmětu

/cpublic – vytvoření veřejné entity bez ochrany

/cpassword heslo – uzamknete daný předmět, který bude chráněn heslem

/cunlock heslo – odemkne Vaší entitu, kterou máte chráněnou heslem

/cremove – odstraní zabezpečení z entity

/cremoveall – odstraní veškeré zabezpečení z entit, které hráč vytvořil

/cdonation – učiní truhlu příspěvkovou – to znamená, že do ní můžou hráči itemy dávat, ale pouze Vy je můžete vybírat

  • po použití následujících příkazů klikněte následně pravým tlačítkem na požadovanou entitu, abyste aplikovali příkaz