Nastavení domova:

/sethome název – vytvoření domova, kde stojíte
/home názav – port do svého domova
/delhome název – zruší se domov
/home list – seznam vytvořených domů
/home public – nastaví svého domova na veřejné
/home private – nastaví svého domova na soukromý

Teleportování:

/warp název – portnutí na určitý warp
/tpa nick – portnutí na jiného hráče
/tpaccept – přijmete hráčovu žádost o port na Vaší pozici
/tpdeny – odmítnete hráčovu žádost o port na Vaší pozici
/tpahere – poslání pozvánky k teleportaci na Vaše současné místo
/afk – zobrazení stavu nepřítomnosti ve hře (inverze – znovu napsat příkaz nebo se ve hře pohnout)

Návod jak ovládat postavu ve hře:

W – pohyb dopředu
S – pohyb dozadu
A – pohyb doleva
D – pohyb doprava
 
Mezerník – skok
Levý Shift – přikrčení, postava je na okraji bloku – zabrání pádu
 
E – otevření inventáře
Q – vyhazování itemů z inventáře
P – umožněné zablokování jednotlivých hráčů
Tab – zobrazení užitečných informací o serveru a seznam hráčů
Použitím kolečka nebo číslic na klávesové části klávesnice se připínají pozice v herním dolním menu
F1  – schová rychlý inventář, ruku, životy, prostě jakýkoliv HUD
F2  – uloží obrázek (screenshot) do adresáře minecraftu
F3 – zobrazí souřadnice, lagometer (FPS) a další informace
Alt + F4 – vypne hru
F5 – přepíná mezi pohledem 1. a 3. osoby
F11 – režim plné obrazovky (bez zobrazené lišty)

Klávesové zkratky: 

F3 + Q – zobrazí následující seznam možných klávesových zkratek ve hře
F3 + H – zobrazí názvy/ID bloků ve hře + popisky
F3 + B – zobrazení hitboxu u živých entit
F3 + A – relogne chunky F3 + D – vymaže chat
F3 + T – relogne textury (na pár vteřin se pozastaví hra)
F3 + P – pauza při ztrátě zaměření
F3 + F – přepínání dohledu ve hře – inverze přes shift
F3 + I – kopírování údaje entity nebo bloku do schránky
F3 + G – zobrazí hranice chunků
F3 + C – kopírování do schránky, při delším držení tlačítek se hra vypne
F3 + N – přepnutí mezi tvořivou a pozorovací hrou

Zprávy ve hře a peníze:

/msg nick text – psaní soukromé zprávy konkrétnímu hráči  
/r text – rychlá odpověď na příchozí soukromou zprávu
/reply /mail send nick text – zaslání offline zprávy určitému hráči, který hraje na serveru
/helpop text – psaní zpráv členům Operátorského týmu na serveru
/w nick text – (/whisper nick text) – náhrada za /msg /tell nick text
/t nick text – náhrada za /msg /pm nick text – náhrada za /msg
/money – zobrazení peněz na účtě
/balancetop (/baltop) – zobrazení seznamu nejbohatších hráčů na serveru /pay nick částka – odeslání peněz určitému hráči

Ostatní užitečné příkazy:

/help – seznam všech dostupných příkazů pro hráče
/list – zobrazí seznam hráčů na serveru

  • další příkazy a možnosti budou dopisovány…